Урьдчилсан мэдээ - Гадаргын ус > 5 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногийн усны түвшний мэдээ

5 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногийн усны түвшний мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-05-31 12:05:00

Гол, нуурууд

Усны түвшин, см

Усны түвшинг (2018 оны мөн үетэй харьцуулахад)

их /бага

Усны түвшний өөрчлөлт

(Өмнөх 10 хоногтоос)

Буурсан/нэмэгдсэн

2018 оны 5 дугаар сарын 30-ний байдлаар

2019 оны 5 дугаар сарын 30-ний байдлаар

1

Хэрлэн гол

Чойбалсан хот

100

101

+1

-6

2

Халх гол

Халхгол сум

174

136

-38

-10

3

Улз гол

Баян-Уул сум

104

121

+17

0

4

Буйр нуур

Халхгол сум

147

146

-1

-2