Мэдээлэл

Холбоо барих

Шинэчлэгдсэн: 2020-04-02 06:17:57

Холбоо 70583178

Синоптик инженер 70583000 

Газрын дарга М.Алтаннавч               99232391, 90090947

Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Г.Гарамхишиг   88197803

Цаг уур, орчны технологийн хэлтсийн дарга Б.Батцэцэг 88097668