Able программыг ашиглаж байна.

2017 оноос эхлэн Able программыг ашиглан өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа цахим хэлбэрээр явуулж байгаа билээ. Үүнд онлайнаар файлын сан үүсгэх, зар мэдээ илгээх, ажлын цаг бүртгэл, албан бичгийн бүртгэл хөтлөлт, дотоод гадаад холболттой захидал, хурал уулзалтын төлөвлөлт зэрэг олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.