Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Чойбалсан хотын агаарын чанарын төлөв байдал /2021 оны 09 дүгээр сар/

Шинэчлэгдсэн: 2021-10-28 08:06:50

Чойбалсан хотын агаарын чанарын төлөв байдал

/2021 оны 09 дүгээр сар/

Чойбалсан хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2),  болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг тогтмол тодорхойлж байна.

2021 оны 09 дүгээр сарын Чойбалсан хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг MNS 4585:2016 стандарттай харьцуулан доорхи хүснэгтээр харуулав.

 

 

Агаарын чанарын MNS 4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2),  стандартын дагуу байна.