Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Дорнод аймгийн агаарын чанарын 2019 оны 1-5 дугаар сарын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2019-08-24 10:24:47

 

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын агаарын чанарын хяналт шинжилгээний  дүнг 2019 оны 1-5 дугаар сарын байдлаар нэгтгэн харуулав.  /График- 1,2/

График1.

График 2.

 

График1-ээс харахад азотын давхар ислийн хэмжээ нь 11-15мкг/м3 хэмжээтэй , хүхэрлэг хий 6-50мкг/м3 байна.

График2- оос үзэхэд агаарын бохирдлын хүхэрлэг хий болон азотын давхар ислийн  хэмжээ 4 дүгээр сард хамгийн их хэмжээтэй байна.

 5 дугаар сард хүхэрлэг хийн агууламж нь өмнөх сараас 274мкг/м3, азотын давхар ислийн  агууламж нь 24 мкг/м3 –ээр багассан байна.

Агаар дахь хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/-ийн хэмжээ нь MNS4585:2016 стандартаас даваагүй болно.

Ус,Цаг уур орчны шинжилгээнийТөв

Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори

2019.06.04