Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Чойбалсан хотын агаарын чанарын 2019 оны 11 дүгээр сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-12-12 22:23:01

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын агаарын чанарын хяналт шинжилгээг түгээмэл тархалттай үндсэн бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийг ажлын өдрүүдэд өглөө 08, өдөр 14, орой 1930 цагуудад сорьц авч тодорхойлдог.

 

Чойбалсан хотын 2019 оны 11 дүгээр сарыг 2018 оны 11 дүгээр сартай харьцуулав.

Хүхэрлэг хийн дундаж нь өмнөх оноос 2мкг/м3-р өссөн бол хамгийн их агууламж нь 1.6 дахин өссөн байна.

Азотын давхар ислийн дундаж нь өмнөх оноос 2.1 дахин өссөн, хамгийн их агууламж нь 2.3 дахин өссөн байна.

Шинжилгээний үр дүнгээс харахад стандартаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй.

 Тайлбар: Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 –д  Хүхэрлэг хийн 20 минутын хэмжилтийн дүн 450мкг/м , азотын давхар исэл 200 мкг/м3 байдаг.

УЦУОШТөвийн БОШЛаборатори 

2018.12.05