Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Дорнод аймгийн агаарын чанарын 2021 оны 6 дугаар сарын эхний 7 хоногийн тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2021-07-26 20:25:26

Чойбалсан хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/ 2021 оны 6дугаар сарын 02-аас 11-ний өдөр/

Чойбалсан хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/ агууламжийг тодорхойллоо. MNS4585:2016 стандарт агууламжаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй байна.

Мөн агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулагч бодис болох РМ10,PM 2.5 тоосонцорыг 24 цагийн хугацаатайгаар нийт 3 удаагийн хэмжилт хийсэн үр дүнг MNS4585-2016 стандарт агууламжтай харьцуулан хүснэгтээр үзүүлэв.  

 

6  дугаар сарын 10-ний өдөр PM2.5 тоосонцорын хоногийн дундаж агууламж нь MNS4585-2016 стандартаас давсан үзүүлэлттэй байна.

Ус,Цаг уур орчны шинжилгээнийТөв

Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори

2021.6.14