Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Чойбалсан хотын агаарын чанарын 2020 оны 1 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-02-27 21:57:53

Дорнод аймгийн Чойбалсан  хотын агаарт  түгээмэл бохирдуулах бодис  хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/-ны агууламжаар тодорхойлдог.

Агаарын чанарын суурин  харуулын  1 дүгээр сарын  эхний 10 хоногийн  шинжилгээний үр дүнг хоногийн   дунджаар илэрхийлэн харуулав. Агаар дахь хүхэрлэг хийн дундаж  агууламж 9-24 мкг/м3 Азотын давхар ислийн дундаж агууламж  нь 14-30 мкг/м3 хооронд байна.

11 дүгээр сарын 9-ны 08 цагт  Хүхэрлэг хийн хамгийн их агууламж нь 42 мкг/м3,  11 дүгээр сарын 10-ны 14 цагт Азотын давхар ислийн  хамгийн их агууламж  47 мкг/м3 байсан.  Шинжилгээний үр дүнгээс харахад стандартаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй.

 Тайлбар: Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 –д  Хүхэрлэг хийн 20 минутын хэмжилтийн дүн 450мкг/м , азотын давхар исэл 200 мкг/м3 байдаг.

УЦУОШТөвийн БОШЛаборатори 

2020.01.13