Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойбалсан (Дорнод - Чойбалсан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.10 8 0.008 0.002 -
2019.10.10 14 0.004 0.001 -
2019.10.10 20 0.01 0.002 -
2019.10.11 8 0.008 0.002 -
2019.10.11 14 0.004 0.001 -
2019.10.11 20 0.012 0.002 -
2019.10.14 8 0.008 0.002 -
2019.10.14 14 0.008 0.004 -
2019.10.14 20 0.018 0.007 -
2019.10.15 8 0.012 0.003 -
2019.10.15 14 0.008 0.003 -
2019.10.15 20 0.023 0.034 -
2019.10.16 8 0.02 0.01 -
2019.10.16 14 0.006 0.003 -
2019.10.16 20 0.031 0.106 -
2019.10.17 8 0.008 0.002 -