Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойбалсан (Дорнод - Чойбалсан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.16 8 0.013 0.001 -
2019.8.16 20 0.026 0.001 -
2019.8.19 8 0.024 0.001 -
2019.8.19 20 0.035 0.001 -
2019.8.20 8 0.031 0.001 -
2019.8.20 20 0.061 0.002 -
2019.8.21 8 0.043 0.002 -
2019.8.21 20 0.044 0.001 -
2019.8.22 8 0.034 0.001 -
2019.8.22 20 0.035 - -
2019.8.23 8 0.03 - -