Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойбалсан (Дорнод - Чойбалсан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.24 8 0.015 0.012 -
2019.12.24 14 0.027 0.003 -
2019.12.24 20 0.019 0.003 -
2019.12.25 8 0.028 0.011 -
2019.12.25 14 0.004 0.001 -
2019.12.25 20 0.009 0.046 -
2019.12.26 8 0.015 0.014 -
2019.12.26 14 0.013 0.002 -
2019.12.26 20 0.017 0.049 -
2019.12.27 8 0.011 0.022 -
2019.12.27 14 0.021 0.009 -
2019.12.27 20 0.071 0.031 -
2019.12.30 8 0.027 0.017 -
2019.12.30 14 0.028 0.007 -
2019.12.30 20 0.048 0.02 -
2019.12.31 8 0.037 0.012 -
2019.12.31 14 0.017 0.003 -
2019.12.31 20 0.03 0.1 -