Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойбалсан (Дорнод - Чойбалсан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.19 8 0.033 0.001 -
2019.6.19 20 0.145 0.002 -
2019.6.20 8 0.051 0.003 -
2019.6.20 20 0.016 0.001 -
2019.6.21 8 0.013 - -
2019.6.21 20 0.059 0.006 -
2019.6.24 8 0.054 0.004 -
2019.6.24 20 0.05 0.005 -
2019.6.25 8 0.045 0.004 -
2019.6.25 20 0.144 0.006 -
2019.6.26 8 0.058 0.005 -