Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Нэгдсэн эмнэлэг (Дорнод - Чойбалсан хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.8 0.7 0.0 107.1 24.3 14.7 425.9 2.0
2014 25.5 0.6 0.0 235.2 22.2 14.8 283.0 0.0
2016 10.1 0.0 0.0 70.6 28.4 0.0 204.2 0.0
1-р сургуулийн хашаанаас (Дорнод - Чойбалсан хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 18.8 0.2 0.0 58.4 25.0 39.3 392.5 0.3
2014 16.9 0.5 0.0 66.0 24.5 17.0 378.7 3.1
2016 13.3 0.0 8.2 58.9 27.8 0.0 280.2 1.3
Шүр захын баруун хойно (Дорнод - Чойбалсан хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 20.7 0.0 0.0 134.9 22.8 76.1 394.3 0.0
2014 12.4 0.3 0.0 60.9 26.8 4.7 282.0 0.0
2016 11.0 0.0 0.0 84.8 30.3 10.9 272.7 0.7