> Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа

ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ОНОН- БОРОО 1, ОНОН- БОРОО 2 ЭКСПЕДИЦҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-28 03:42:34

ЗОРИЛГО: Ой хээрийн түймэр унтраах, хур тунадасны хэмжээ, хөрсний чийгийн хангамжийг нэмэгдүүлэн, бэлчээр болон таримал ургамлын ургалтыг сайжруулах

НЭГ.ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ

            ЦУОШГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/65 тушаалаар “ОНОН-БОРОО 1.2 ” экспедиц нь цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлэн ажиллаж байна.

ПУУЖИНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТООЦОО: 2019 онд 40 ширхэг борооны пуужин нэмж авсан бөгөөд 2018 оныхоос 36 ш пуужин илүү харвасан байна

Аймгийн засаг даргатай гэрээ байгуулан Орон нутгийн Байгаль хамгаалах сангаас 8,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Гэрээний дагуу батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг үйл ажиллагаандаа зарцуулан ажиллав /хүснэгт-2/.САНХҮҮЖИЛТ

Онон –бороо1, Онон –бороо2 экспедицүүдийн ажилласан акт / Харвалтыг хийж гүйцэтгэсний дараа харвалтын мэдээг кодолж, ЦАН-03 хур тунадас нэмэгдүүлэх ажиллагааны актыг бөглөн ЦУОШГазрын Хурын шим төвд дотоод сүлжээгээр дамжуулав./ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ОНОН –БОРОО 1 экспедиц нь 11 удаа гарч 28 цэгт харвалт хийсэн, 1 удаагийн гаралтаар харвалт хийх нөхцөл бүрдээгүй. Нийт 48 ширхэг  борооны пуужин ашигласан.

ОНОН –БОРОО-2 экспедиц  9 удаа гарч 17 цэгт харвалт хийсэн. Нийт 25 ширхэг борооны пуужин ашигласан.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗУРАГЛАЛ:

Хур тунадасны тархалтын зураглалыг Хэнтий, Дорнод , Сүхбаатар аймгийн газар нутгийг хамруулан харуулав.

  1. 2019.04.29-нд Хөлөнбуйр, Матад сумагд нөлөөлсөн хур тунадасны гархалтын зураглал


ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН

Хур тунадас

4 дүгээр сард дунджаар 1,0 мм орсон ба ОЖДунджаас 64 хувь буюу 5,2 мм-ээр бага,

5 дугаар сард дунджаар  12,4 мм орсон буюу олон жилийн дунджийн орчим,

6 дугаар сард дунджаар 68,5мм буюу ОЖДунджаас 40 хувь буюу 25,6 мм-ээр ахиу,

7 дугаар сард дунджаар 67,4 мм буюу ОЖДунджаас 10,0 мм –ээр бага орсон.

 Зуншлагын байдал

Дорнод аймгийн нийт нутгаар бэлчээрийн ургамлын ургалтын байдал 5-7 дугаар сард нийт нутгийн 36 хувь нь дунд зэрэг, 64 хувь нь хэвийн байсан. ЦАЗНөлөөлөх үйл ажиллагааг 6, 7 дугаар сард гол төлөв зуншлага муу болон дунд зэрэг байсан газарт нөлөөлж, 8 дугаар сарын эхний 10 хоногоос ихэнх нутгаар зуншлагын байдал ХЭВИЙН болсон.

2019 оны нийт сумдын сар бүрийн бэлчээрийн ургамлын ургацыг олон жилийн дундажтай харьцуулахад:

5 дугаар сард 0.7 ц/га-аар бага,

6 дугаар сард 0.7 ц/га-аар бага,

7 дугаар сард 0.9 ц/га-аар бага байсан. Энэ жилийн хувьд хур тунадас 4-5 дугаар саруудад олон жилийн дунджаас бага хур тунадас орсон учраас бэлчээрийн ургамлын ургацын байдал буурах гол шалтгаан нь болсон. Харин 6 дугаар сарын эхний 10 хоногт хур тунадас олон жилийн дунджаас ахиу орж, ургамлын ургалтын байдалд сайнаар нөлөөлсөн. / Сар бүрийн 25-ны хашаалаагүй талбайн бэлчээрийн ургамлын ургацыг авав./

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

  1. Энэ онд нийт 28 удаа харвалт хийх тохиолдол бүрдсэн нь өмнөх оноос 11 тохиолдлоор их байна
  2. Аймгийн засаг даргатай гэрээ байгуулан Орон нутгийн Байгаль хамгаалах сангаас 8,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Гэрээний дагуу батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг үйл ажиллагаандаа зарцуулан ажиллав
  3. 2019 онд 40 ширхэг борооны пуужин нэмж авсан бөгөөд 2018 оныхоос 36 ш пуужин илүү харвасан байна. Үлдэгдэл 8 ш пуужин
  4. Дорнод аймгийн УЦУОШТөвийн вэб сайтанд цаг  агаарт   зориудаар нөлөөлсөн үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг тавьж  иргэдэд мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлж байна.
  5. Дорнод аймгийн агаарын дундаж температур 2019 оны 4-7 дугаар саруудад 4,8 -21,6 градус буюу олон жилийн дунджийн орчим дулаан байв.
  6. Нийт нутгаар  4-7 дугаар саруудад хур тунадас дунджаар 149,2 мм  орсон ба олон жилийн дунджаас 6,2 мм-ээр их орсон.
  7. Аймгийн хэмжээнд үр тарианы ургамлын ургалтын байдал хэвийн байсан ба урьдчилсан байдлаар 1 га-аас 12,2 ц/га ургац авсан нь улсын дунджийн орчим байна.