Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дорнод - Чойбалсан хот (Станц: Чойбалсан)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн аадар
6м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Дорнод - Дашбалбар сум (Станц: Дашбалбар)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн аадар
6м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
8м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
10м/с
хасах

Дорнод - Баян-Уул сум (Станц: Онон)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бороо
5м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
6м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
13 55
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Дорнод - Халхгол сум (Станц: Халхгол)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
5м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Дорнод - Матад сум (Станц: Матад)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Бороо
8м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо
8м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
10м/с
хасах

Дорнод - Баяндун сум (Харуул: Баяндун)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
6м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Дорнод - Баянтүмэн сум (Харуул: Баянтүмэн)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Дорнод - Хэрлэн сум (Харуул: Хэрлэн)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Дорнод - Булган сум (Харуул: Булган)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Дорнод - Гурванзагал сум (Харуул: Гурванзагал)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
6м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
8м/с
хасах

Дорнод - Сэргэлэн сум (Харуул: Сэргэлэн)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Дорнод - Халхгол сум (Харуул: Ялалт баг)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Дорнод - Хөлөнбуйр сум (Харуул: Хөлөнбуйр)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Дорнод - Цагаан-Овоо сум (Харуул: Цагаан-Овоо)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
14 57
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Дорнод - Чулуунхороот сум (Харуул: Эрээнцав)

Мягмар

2021-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2021-07-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2021-07-29
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн аадар
4м/с

Баасан

2021-07-30
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
5м/с

Бямба

2021-07-31
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
7м/с
хасах