Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дорнод - Чойбалсан хот (Станц: Чойбалсан)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Дашбалбар сум (Станц: Дашбалбар)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Баян-Уул сум (Станц: Онон)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дорнод - Халхгол сум (Станц: Халхгол)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Матад сум (Станц: Матад)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Баяндун сум (Харуул: Баяндун)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорнод - Баянтүмэн сум (Харуул: Баянтүмэн)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дорнод - Хэрлэн сум (Харуул: Хэрлэн)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Булган сум (Харуул: Булган)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дорнод - Гурванзагал сум (Харуул: Гурванзагал)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Сэргэлэн сум (Харуул: Сэргэлэн)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Халхгол сум (Харуул: Ялалт баг)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Хөлөнбуйр сум (Харуул: Хөлөнбуйр)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Цагаан-Овоо сум (Харуул: Цагаан-Овоо)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорнод - Чулуунхороот сум (Харуул: Эрээнцав)

Пүрэв

2021-10-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах