Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2024 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал

Шинэчлэгдсэн: 2024-07-14 18:14:17

ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН

2024 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Дорнод аймгийн УЦУОШТөвийн Итгэмжлэгдсэн Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь усны чанарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 2024 оны 6 дугаар сард Улз-Баян-Уул, Улз-Эрээнцав, Халх гол- Сүмбэр дээд, доод цэг, Халхгол-Баянхошуу, Хэрлэн-1, Хэрлэн-2, Хэрлэн-3, Хэрлэн-4, Халх гол- Буйр нуур, Буйр нуур- Загасны үйлдвэр зэрэг хяналт шинжилгээний 11 цэгээс усны сорьц авч  усны химийн найрлага чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Гадаргын усны шинжилгээний дүнг бохирдлын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586-98 усны чанарын стандарттай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв.

Халх гол- Халх гол Сүмбэр дээд, Сүмбэр доод, Баянхошуу, Халхгол-Буйр нуур хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 201.2 - 346.4 мг/л-т хооронд хэлбэлзэж байна.

Буйр нуур- Буйр-Загасны үйлдвэр хяналт шинжилгээний цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, усны чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Нуурын усны эрдэсжилт нь 297.9 мг/л байна.  

Улз гол- Баян-Уул Улз, Эрээнцав Улз голын хяналт шинжилгээний цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 431.4- 433.9 мг/л-т хэлбэлзэж байна.

Хэрлэн гол- Хэрлэн-1, 2, 3, 4 хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 155.1- 299.7мг/л байна. Хэрлэн-1 чиглэлийн усны  аммоний азотын агууламж нь хүлцэх хэмжээнээс давсан тохиолдол ажиглагдсан байна.

Дүгнэлт

Дорнод аймгийн гадаргын усны 2024 оны 6 дугаар сарын хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд гол, нуурын усны эрдэсжилтийн дундаж нь 280.7мг/л ба хамгийн их эрдэсжилттэй нь Улз-Эрээнцав хяналт шинжилгээний цэгийн ус 433.9мг/л, хамгийн бага эрдэсжилттэй нь Хэрлэн-2 чиглэлийн хяналт шинжилгээний цэгийн ус 155.1мг/л байна. Хэрлэн-1 чиглэлийн усан дахь аммоний азотын агууламж нь MNS4586-98 стандартаас давсан байна.

Бусад гол нуурын усны чанарын хэвийн байна.

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

            2024.06.26