Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 11 дүгээр сарын төлөв байдлын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-02-24 03:10:59

Дорнод аймгийн УЦУОШТөвийн Итгэмжлэгдсэн Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь усны чанарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 2023 оны 11 дүгээр сард  Халх гол- Сүмбэр дээд, доод цэг, Халхгол-Баянхошуу, Халх гол- Буйр нуур, Баян-Уул Улз гол, Улз-Эрээнцав, Хэрлэн-1, 2, 3, 4-р цэгүүд, Буйр нуур-Загасны үйлдвэр зэрэг хяналт шинжилгээний 11 цэгээс усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Гадаргын усны шинжилгээний дүнг бохирдлын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586-98 усны чанарын стандарттай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв.

                                                                                                                        Хүснэгт-1

Халх гол- Халх гол Сүмбэр дээд, Сүмбэр доод, Баянхошуу, Халхгол-Буйр нуур хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 197.1-234.7 мг/л-т хооронд хэлбэлзэж байна.

Буйр нуур- Буйр-Загасны үйлдвэр хяналт шинжилгээний цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Нуурын усны эрдэсжилт 234.0 мг/л байна.  

Улз гол- Улз-Эрээнцав, Баян-Уул Улз голын хяналт шинжилгээний 2 цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 400.0-469.4 мг/л-т хэлбэлзэж байна.

Хэрлэн гол- Хэрлэн-1, 2, 3, 4 хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 249.5-267.5 мг/л хэлбэлзэж байна. Хэрлэн голын 1,3-р чиглэлийн голын усны Нитритийн азотын агууламж нь ХА-аас давсан байна

Дүгнэлт:

Дорнод аймгийн гадаргын усны 2023 оны 11 дүгээр сарын хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд гол, нуурын  усны эрдэсжилтийн дундаж нь 270.4 мг/л ба  хамгийн их эрдэсжилттэй нь Улз-Эрээнцав ус нь 469.4 мг/л, хамгийн бага эрдэсжилттэй нь Халхгол доод чиглэлийн ус нь 197.1 м/л байна. Хэрлэн голын 1,3-р чиглэлийн голын усны Нитритийн азотын агууламж нь ХА-аас давсан бол бусад гол нууруудын усны чанарын үзүүлэлт MNS4586-98 стандартаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй байна.

 

 

ДОРНОД АЙМГИЙН  УС,  ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

2023.11.30