Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Дорнод аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал

Шинэчлэгдсэн: 2023-05-25 20:37:40

ДОРНОД АЙМГИЙН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН

2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Дорнод аймгийн УЦУОШТөвийн Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу  2023 оны 4 дүгээр сард  Халх гол- Сүмбэр дээд, доод цэг, Халхгол-Баянхошуу, Халх гол- Буйр нуурБаян-Уул Улз гол, Улз-Эрээнцав, Хэрлэн-1,2,3,4, Хөх нуур,  Буйр нуур-Загасны үйлдвэр зэрэг хяналт шинжилгээний 12 цэгээс усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.  2023 оны 4 дүгээр сард хийсэн гадаргын усны шинжилгээний дүнг бохирдлын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586-98 усны чанарын стандарттай харьцуулан  1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв.

          Халх гол, Халх гол Сүмбэр дээд, Сүмбэр доод, Баянхошуу, Халхгол-Буйрнуур хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт  216.6-269.9 мг/л-т хэлбэлзэж байна.Баянхошуу, Халхгол-Буйрнуур усны чанарын үзүүлэлт нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй   байна. Халх гол Сүмбэр дээд, Сүмбэр доодын ус нь Аммонийн азотын агууламж нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол ажиглагдсан байна.

 

Буйр нуур, Буйр-Загасны үйлдвэр хяналт шинжилгээний цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Нуурын усны эрдэсжилт 190.7 мг/л байна. Буйр нуур усны чанарын үзүүлэлт нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол байхгүй байна.

 

Улз гол, Улз-Эрээнцав,Баян-Уул Улз гол хяналт шинжилгээний 2 цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 353.9-371.7 мг/л байна.Улз-Эрээнцав, Баян-Уул Улз гол хяналт шинжилгээний ус нь Фосфор, Аммони, Нитритийн  азотын агууламж нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол ажиглагдсан байна.

 

Хэрлэн гол, Хэрлэн-1,2,3,4 хяналт шинжилгээний 4 цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 209.2-234.7 мг/л байна. Хэрлэн-2,3 голуудын усны чанарын үзүүлэлт нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол байхгүй байна. Хэрлэн-1,4 хяналт шинжилгээний ус нь Аммонийн азотын агууламж нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол ажиглагдсан байна.

 

Хөх нуур, Хөх нуур 37-р зөрлөг хяналт шинжилгээний цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Голын усны эрдэсжилт 684.7 мг/л байна. Нуурын усны чанарын үзүүлэлт нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол байхгүй байна.

 

Дүгнэлт:

Дорнод аймгийн гадаргын усны 2023 оны 4 дүгээр  сарын хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд гол, нуурын  усны эрдэсжилтийн дундаж нь 284.7 мг/л ба  хамгийн их эрдэсжилттэй Хөх нуурын ус нь 684.7 мг/л, хамгийн бага эрдэсжилттэй нь  Буйр нуурын ус нь  190.7 м/л-т хэлбэлзэж  байна. Хөх нуур,Буйрнуур, Хэрлэн-2,3 Халхгол-Буйр хяналт шинжилгээний 5 цэгийн усны чанарын үзүүлэлт нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан  үзүүлэлт байхгүй байна. Халх гол Сүмбэр дээд, Сүмбэр доод, Улз-Эрээнцав, Баян-Уул Улз гол, Хэрлэн-1,4хяналт шинжилгээний ус нь Аммонийн азотын агууламж нь MNS4586-98 усны чанарын стантдартаас давсан тохиолдол ажиглагдсан байна.Баян-Уул Улз голын хяналт шинжилгээний ус нь Фосфор стантдартаас давсан тохиолдол ажиглагдсан байна.

 

ДОРНОД АЙМГИЙН  УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

2023.04.28